Over Structor
Hoe werken we:
 
1. Voor een concreet project wenst u advies in te winnen van een bouwkundig studiebureau. U bezorgt ons een set architectenplannen, de resultaten van het grondonderzoek (de diepsonderingen) en alle andere beschikbare informatie die van belang kan zijn voor de stabiliteit van de structuur. U ontvangt een gedetailleerde prijsofferte voor de stabiliteitsstudie. Deze prijsofferte is vrijblijvend en gratis.
 
2. Na ondertekening van de offerte wordt de studie ingepland. Structor Engineering maakt een voorontwerp op dat samen met de architect of de opdrachtgever doorgenomen wordt.
 
3. Eens dit voorontwerp op punt staat, wordt het uitvoeringsdossier opgemaakt: wapeningsplannen, bekistingsplannen, wapeningsstaten, staaltekeningen, verbindingsdetails, profielstaten, ...
 
4. Wanneer het project in uitvoering gaat, volgen wij desgewenst de werf op. De werfbezoeken vinden plaats volgens de gemaakte afspraken.
Structor Engineering is een bouwkundig studiebureau dat zich voornamelijk richt tot architecten, aannemers en bouwheren. 
 
U kan bij ons terecht voor advies en stabiliteitsstudies 
voor diverse types bouwprojecten :
 
•  Industrie & kantoor
•  Residentieel
•  Speciale constructie
 
 
Wij berekenen onder meer:
 
Staal
 
•  profielliggers
•  plaatliggers
•  vakwerkliggers
•  kolommen
•  windverbanden
•  boutverbindingen
•  voetplaten
•  chemische ankers
•  ...
Beton
 
•  balken
•  kolommen
•  consoles
•  vloerplaten
•  wanden
•  balkroosters
•  paalkoppen
•  keermuren
•  ...
Funderingen
 
•  sleuffunderingen
•  algemene funderingsplaten
•  kelders
•  funderingsputten
•  ...